Výuka cizích jazyků
pro dyslektiky

MgA. Maud Kotasová

výuka cizích jazyků (angličtina, španělština) 

     O mně

 • Vystudovala jsem FaVU VUT v Brně a Učitelství pro SŠ na PdF MUNI v Brně
 • Vyučovala jsem angličtinu a španělštinu v ČR (JŠ, soukromé lekce) a angličtinu ve Španělsku (SŠ, soukromé lekce)
 • Působila jsem v týmu PPP Brno v projektu Literacy - Portál pro sociální začleňování lidí s dyslexií, kde jsem se autorsky podílela na sekci e-learningu, zejména pak na sekci Cizí jazyk
 • https://www.literacyportal.eu/cs/kazdodenni-zivot.html&subcategory=209
 • Mám zkušenosti s podporou při učení cizího jazyka pro studující s dyslexií všech věkových skupin od r. 1998 a dlouhodobě se věnuji kompenzaci obtíží spojených s dyslexií u dospělých. Speciálně pro studenty s dyslexií jsem vytvořila metodu "Angličtina formou inteligentního minima" (poprvé prezentována v r. 2010) / tzv. "Metakognitivní bolševník" 

     Co se naučíte 

 • používat základní gramatiku, kterou potřebujete ve škole nebo v zaměstnání
 • používat, co už umíte, a jak si to zapamatovat 
 • jak se domluvit se základními znalostmi 
 • nové techniky jak se učit 
 • využívat nástroje a pomůcky v počítači a na internetu
 • jak se učit poslechem

Ceník výuky jazyků

Individuální výuka a konzultace

(délka lekce 60 minut)

300 Kč

Skupinové kurzy

(kurzovné dle délky kurzů, základní sazba 200,- Kč / 60 minut) 

200 Kč

Skupinové kurzy - 3 měsíční

kurz Optimální učební techniky při výuce cizích jazyků (1x týdně 12 lekcí)


2.400 Kč