Psychologie

PhDr. Miroslava Čapková

psycholog

      O mně

  • absolventka jednooborové psychologie na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně (UJEP), nyní Masarykova univerzita (MU) Brno
  • dlouholeté zkušenosti z oblasti školské psychologie, psychologického poradenství pro děti a mládež (5-19 let), diagnostiky dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (poruchy učení, poruchy chování), konzultační činnosti pro žáky, rodiče a pedagogy, s intervenčním a psychoterapeutickým přesahem


     Činnost psychologa

  • podpůrná konzultace rodičům, kteří si potřebují jen jednorázově, nebo i opakovně promluvit s odborníkem o potížích, které vznikly při vzdělávání jejich potomka
  • psychologická intervence a pomoc při zpracování krizové situace, která negativně ovlivňuje  vzdělávání;
  • dynamická diagnostika, mapující potenciál k učení a styly samotného procesu učení (tj. jak se dítě/dospívající učí, co k tomu potřebuje a jak mu rodič, učitel či jiný dospělý může pomoct), poskytování námětů pro efektivní učení;
  • terapeutické vedení rodin s dítětem 

Ceník psychologie

podpůrná konzultace - 60 minut


300 Kč

psychologická intervence - 60 minut


500 Kč

dynamická diagnostika - 60 minut


350 Kč

terapeutické vedení - 60 minut


500 Kč