Nově otevřené kurzy 
logopedie, kurzy systematické školní přípravy, péče o dyslektiky