Nově otevřené kurzy od září 2017
logopedie, kurzy systematické školní přípravy, péče o dyslektiky