Logopedie
S dětmi pro děti

Mgr. Lenka Mikulášková 

pedagog, logoped

     O mně 

 • magisterské studium na PdF univerzita Palackého Olomouc - obor speciální pedagogika
 • státní zkouška z logopedie
 • dlouholetá praxe s nápravou řeči u dětí
 • praxe logopedky u dětí s mentálním postižením
 • práce s dětmi - poruchy učení a chování

     Činnost logopeda

 • prevence, diagnostika a redukace poruch řeči a komunikace u dětí
 • systematická předškolní příprava (jemná motorika, grafomotorika, sluchové vnímání, rozvoj myšlení, zrakové vnímání, rozvoj matematických představ)
 • logopedické prevence pro děti od 3 let
 • cvičení obratnosti mluvidel
 • rozvoj sluchového vnímání
 • rozvoj slovní zásoby
 • vyvozování hlásek hravou formou

Ceník Logopedie

péče není hrazena zdravotními pojišťovnami


 • Úvodní konzultace


zdarma

 • Logopedická diagnostika


200 Kč

 • Logopedická terapie - 20 minut


120 Kč

 • Logopedická terapie - 40 minut


240 Kč

 • Orientační posouzení školní zralosti


350 Kč

 • Předškolní příprava individuální- 45 minut


350 Kč

 • Předškolní příprava 5 x 45 minut

1600 Kč

 • Balíček logopedických služeb 5 x 20 minut


550 Kč

Hledáte něco jiného než logopedii?

Nabízíme i jiné služby, stačí kliknout na to, co Vás zajímá

Náprava specifických poruch chování