Dyslexie ..... a další specifické poruchy učení 

Mgr. Šárka Pantůčková

pedagog 

    O mně

 • magisterské studium na PdF Masarykovy univerzity Brno, obor speciální pedagogika
 • dlouholeté zkušenosti s výukou dětí na ZŠ s poruchami učení a chování
 • studium arteterapie na MU v Brně a etopedie
 • absolvent kurzu - Respektovat a být respektován, Efektivního rodičovství a pěstounství
 • soukromá speciálně pedagogická praxe

      Činnost pedagoga

 • - diagnostika školní zralosti - práce s dítětem a rodiči na odstranění zjištěných oslabení - Neurovývojová terapie - Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování
 • ZŠ, SŠ - diagnostika ČJ,M- vyšetření oslabených dílčích funkcí
 • Neurovývojová terapie - Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování (využívání práce s programy např.: Kupoz, Kuprev, Já na to mám
 • Rodiče - Skupinky pro rodiče dětí se specifickými poruchami učení a chování (jak lépe porozumět obtížím dítěte a jak mu účinně pomoci). Kurz efektivního rodičovství. Skupinky rodičů pro děti s ADHD

Mgr. Ilona Fridrichová Jelínková

pedagog 

     O mně

 • magisterské studium na OU v Ostravě - obor speciální pedagogika- specifické poruchy učení
 • UP Olomouc- logopedie
 • dlouholeté zkušenosti s výukou dětí na ZŠ s poruchami učení a chování
 • další kurzy - Současné trendy v edukaci žáků s ADHD syndromem na ZŠ a SŠ, Diagnostika a intervence v matematice

      Činnost pedagoga

 • Terapie a náprava specifických poruch učení a chování- dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie
 • Percepční a motorická oslabení ve školní praxi- individuální program založený na percepčních, kognitivních a motorických nápravných cvičeních určených pro jedince od předškoláka až do dospělosti
 • Já na to mám! - program rozvoje učebních strategií pro žáky II. stupně ZŠ a studenty středních škol s dyslexií

Ceník

Orientační posouzení školní zralosti


350 Kč

Předškolní příprava individuální- 45 minut


350 Kč

Individuální náprava SPU 


350 Kč

Program Já na to mám!

(jedna lekce)

350 Kč

Program Percepční a motorická oslabení ve školní praxi

(diagnostika + 1 setkání 350 Kč)

1000 Kč

Specializovaná reedukační péče Mgr. Pantůčkové 


500 Kč

Individuální doučování

(45 minut)

320 Kč

Zvýhodněné balíčky služeb

SPU- 5 x 45 minut                                  1600 Kč

Předškolní příprava 5 x 45 minut          1600 Kč   

Doučování 5 x 45 minut                        1500 Kč

Logopedie 5 x 20 minut                         550 Kč